Slovenski klub za hrte / The Sighthound Club Of Slovenia
F.C.I. Euro Sighthound Slovenia 2019
Aktualno
Kdo smo
Organi kluba
Zgodovina
Postanite naš član
Ugodnosti za člane
Aktivnosti kluba
Klubska revija
Prireditve
Lure Coursing
Predstavitev
Kako smo začeli
Tekme/treningi
Pridobitev licence
Oprema
X FCI skupina
Vzreja
Legla
Vzreditelji
Vzrejni pregledi
Pravilniki in obrazci
Prvaštva
Povezave
Kontakt
 
 
Spremljajte nas na
 
 
PRAVILA
 
PRAVILNIK ZA MEDNARODNE TEKME V RACING / LURE COURSING
(veljaven od 01/01/2022):
FCI Regulations for International Sighthound Racing and Lure Coursing Events
(valid since 01/01/2022) (updated on 28/03/2022)

SLOVENSKI PRAVILNIK kinološke discipline LURE COURSING
(dokončno potrjen s strani UO KZS dne 15.09.2022)
 
LURE COURSING - PRIDOBITEV TEKMOVALNE LICENCE

POSTOPEK PRIDOBITVE TEKMOVALNE LICENCE:

Preden pes pristopi k opravljanju tekmovalne licence, se mora pred tem udeležiti vsaj dveh (2) treningov in opraviti najmanj štiri (4) teke:
- dva (2) samostojna oz. solo teka in
- dva (2) teka v paru (s psom, ki ima veljavno licenco za lure coursing).
Teki morajo biti vpisani v delovno / tekmovalno knjižico.
Licenco za tekmovanje v lure coursingu izda Komisija za dirke pri Slovenskem klubu za hrte.

Licenca za lure coursing se izda, v kolikor so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. Pes, ki mu je izdana licenca, mora biti vpisan v rodovno knjigo ali prilogo k rodovni knjigi države članice FCI.

2. Lastnik psa mora biti član nacionalne organizacije članice FCI. Ime lastnika psa se vpiše v licenčni karton in delovno knjižico. Pes mora biti prijavljen na prireditve pod imenom lastnika, kot je navedeno v knjižici.

3. Če je lastnik rezident Republike Slovenije, mora imeti plačano članarino za tekoče leto, kar izkaže s člansko izkaznico in znamkico KZS. Pes mora biti vpisan v rodovno knjigo KZS.

4. Licenco lahko pridobijo sledeče pasme psov:
• Vse pasme, ki so navedene v X. FCI skupini;
• Določene pasme iz V. FCI skupine: (1) faraonski pes, (2) cirneco del etna, (3) podenco ibicenco, (4) podenco canario, (5) basenji; • Nepriznane pasme FCI: Svilnati hrt.

5. Minimalna starost za izdajo licence:
• Za whippete, male italijanske hrte, svilnate hrte, cirneco del etna in basenji: 12 mesecev (k tekmovanju lahko pristopijo šele s starostjo 15 mesecev);
• Za vse ostale pasme: 15 mesecev (k tekmovanju lahko pristopijo šele s starostjo 18 mesecev).
Komisija za dirke si pridržuje pravico, da se licenca ne podeli, če pes ni dovolj telesno dozorel (fizično pripravljen).

6. Najvišja starost psa, za katerega se lahko izda licenca, je 7 let, pes pa lahko tekmuje do konca sezone v letu, v katerem je dopolnil 8 let.

7. Videz psa se ne sme umetno spreminjati (strižena, trimana naravna dlaka ali speta dolga dlaka).

8. Pes mora odteči dva teka pred pooblaščenim lure coursing sodnikom v polni tekmovalni opremi (nagobčnik in tekmovalni dres), en samostojen (solo) tek ter drugi tek v paru s psom, ki že ima veljavno licenco za lure coursing. Končno odločitev o podelitvi licence sprejme sodnik.

Dobrobit psa
a) Med vsakim tekmovanjem ali treningom bo posebna pozornost namenjena zdravju, varnosti in dobremu počutju psov.
b) Organizator je dolžan zagotoviti prisotnost veterinarja na uradnih tekmovanjih do konca zadnjega teka na tekmovanju.
c) Vsak udeleženec je dolžan pred vsakim tekmovanjem ali treningom podpisati prijavnico, s katero se strinja s pogoji in pravili tekmovanja ali usposabljanja.
d) Organizator lahko kadarkoli opravi dopinški test na vsakem uradnem tekmovanju, v skladu z Mednarodnimi dopinškimi navodili FCI iz leta 2009. Pozitiven dopinški test ima za posledico trajno izključitev iz tekmovanja v Republiki Sloveniji in obvezno prijavo pristojnim organizacijam, ter članicam FCI.
e) Samo zdravi psi in psi v dobri kondiciji lahko sodelujejo na tekmovanjih ali treningih v lure coursingu. Psom z nalezljivimi boleznimi je vstop na tekmovališče prepovedan. Psi, ki jemljejo zdravila ali imajo poškodbe, ne smejo sodelovati.

Gonečim psicam ni dovoljena udeležba na tekmovanjih ali treningih v lure coursingu.

Če krši določila o dobrobiti psov, se lastniku in vsem njegovim psom izključi udeležba na tekmovanjih in treningih v R. Sloveniji za najmanj 12 mesecev.

 

 

botomline
Vsebina spletne strani © Slovenski klub za hrte, 2023